Georg Herman Grieg, norsk boktrykker og oversetter. Han var levende begeistret for målsaken og var en sentral skikkelse i Vestmannalaget. I 1871 kjøpte han Bergens største trykkeri, grunnlagt av Peter Nørvig 1721, og overdro det i 1882 til nevøen John Grieg.