Gabriel Téllez, spansk dramatiker, kjent under pseudonymet Tirso de Molina. I 1601 avla han munkeløfte i Merced-ordenen. Ved siden av Lope de Vega og Calderón de la Barca regnes Téllez som en av den spanske gullalders største dramatikere. Han oppgir selv å ha skrevet 400 skuespill, men bare ca. 80 er bevart. Av disse er det mest berømte El burlador de Sevilla y convidado de piedra (1630) som er den første dramatisering av sagnet om Don Juan. Stykket er preget av en moralsk-religiøs problematikk, liksom El condenado por desconfiado (1635) som vanligvis tilskrives Téllez. Han skrev også komedier og intrigespill. Blant de mest kjente er Don Gil de las calzas verdes (1615). Et særtrekk ved komediene er den psykologiske innsikt han legger for dagen i skildringen av sine kvinneskikkelser.