František Langer, tsjekkisk forfatter. Sine erfaringer som militærlege i de frivillige tsjekkoslovakiske legioner i Russland under den første verdenskrig dramatiserte han i Ridende patrulje (1935). Blant øvrige dramatiske arbeider merkes særlig komedien Gjennom nåløyet (1923), Periferi (1925), et psykologisk drama med Raskolnikov-motiv (oppført ved gjestespill i Oslo 1969), og komedien Ferdinand Pištoras omvendelse (1929, Det Norske Teatret 1934), som alle utspiller seg i utkanten av den moderne storbyen Praha og har friske, folkelige replikker. Det samme gjelder hans ypperlige fortellinger (bl.a. Drømmere og mordere, 1921) og barnebøker. Under den annen verdenskrig ledet han de tsjekkiske radiosendingene for barn fra London. Fra 1948 var verkene hans forbudt, og først i 1963 kunne han utgi en del av sine verdifulle livserindringer fra mellomkrigstiden, bl.a. om brødrene Čapek (1963). Etter omveltningen 1989 spilles og utgis hans verker igjen fritt.