Fløyelsrevolusjonen, betegnelse brukt på mange språk om den fredelige omveltningen i Tsjekkoslovakia november–desember 1989, da makten ble overført fra det kommunistiske stats- og partiapparat til folkelige bevegelser i løpet av få uker og uten bruk av vold. Kalles på tsjekkisk Sametová revoluce, og på slovakisk Nežná revolúcia.