Francesco Filelfo, italiensk dikter og humanist. Under et opphold i Konstantinopel som Venezias ambassadør studerte han gresk og fant flere greske manuskripter. Han skrev satiriske dikt og kommenterte Petrarca. Hans hyllingsdikt til F. Sforza, Sphortias, og hans italienske, greske og latinske brev er av kulturhistorisk verdi.