Humanist er en tilhenger av eller representant for humanismen eller en som arbeider med humaniora.