Fernando de Herrera, spansk dikter og humanist, kalt «el divino» (den guddommelige) av sin samtid. Han var født i Sevilla, hvor han levde hele sitt liv, og er den mest typiske representant for den andalusiske dikterskole på 1500-tallet. Hans platoniske kjærlighet til en gift adelsdame har inspirert en stor del av hans lyrikk, som viser klar påvirkning fra Petrarca-skolen. Den eneste diktsamlingen som ble publisert mens han levde, Algunas obras (1582), ble utgitt til minne om denne adelsdamen. Herrera laget en kommentert utgave av Garcilaso de la Vegas dikt, og her fremla han sine estetiske teorier. Hva formen angår representerer hans diktning en forløper for Góngoras dekorative språk. Flere av sonettene hører til de klassiske i spansk litteratur, og blant hans episke dikt må særlig fremheves oden om sjøslaget ved Lepanto.