Englandsfarere, norsk spillefilm (1946) i regi av Toralf Sandø, etter manus av Victor Borg og Sandø basert på Sigurd Evensmos roman (1945). Skildrer fangetilværelsen for en gruppe dødsdømte motstandsmenn på Grini under den annen verdenskrig. Med Knut Wigert, Jørn Ording, Lauritz Falk og Ola Isene. Foto ved Per G. Jonson, musikk av Gunnar Sønstevold.