Per G. Jonson, norsk filmfotograf. Var i en årrekke en av den norske filmens ledende fotografer, med foto på bl.a. Gjest Baardsen (1939), Tante Pose (1940), Englandsfarere (1946) og Nødlanding (1952). Under den annen verdenskrig var han med som fotograf ved flere frontavsnitt, og samlet senere sine opptak i dokumentarfilmen 5 år – som vi så dem (1947).