Engelbrekt, mannsnavn, av tysk Engelbrecht. Første stavelse kommer muligens av folkenavnet angler; annen stavelse av glhty. beraht, samme ord som norrønt bjart, 'lys, skinnende'. Navnet er brukt i Norge fra 1400-tallet, men forekommer vel så ofte i former som Ingebrikt, Ingebret, Embert, Embret og Emmert. Navnedag 7. november.