Eira, elv i Nesset kommune, Møre og Romsdal. Renner fra Eikesdalsvatnet ut i Eresfjorden. Var tidligere en meget god lakseelv, men reguleringen av Aura, som førte til redusert vannføring også i Eira, har ødelagt noe av fisket.