Edward Frederick Lindley Wood Halifax, britisk politiker (konservativ). 1925 ble han lord Irwin, og han etterfulgte 1934 sin far som 3. viscount Halifax, lord Halifax fra 1944. Medlem av Underhuset 1910–25, undervisningsminister 1922–24, landbruksminister 1924–25; 1926–31 visekonge i India, der han gjennomførte viktige reformer og støttet Gandhis krav om dominion-status for India. Etter sin hjemkomst fra India innehadde Halifax ulike ministerposter 1932–38. I februar 1938 avløste han Anthony Eden som utenriksminister i Neville Chamberlains regjering. Den dypt religiøse Halifax var en overbevist fredsvenn og tilhenger av Chamberlains «appeasement»-politikk, med imøtekommende holdning overfor Tyskland og Italia. Senere stilte han seg mer skeptisk til denne utenrikspolitiske linjen, særlig etter tyskernes innmarsj i Praha mars 1939. Fra da av arbeidet Halifax med å få i stand en garantipakt med Polen og tok også initiativet til de britisk-russiske forhandlinger sommeren 1939. Etter regjeringens krigserklæring til Tyskland 3. september 1939 fortsatte Halifax som utenriksminister inntil desember 1940, da han ble ambassadør i Washington. Han gikk av i 1946. Utgav erindringer Fulness of Days (1957).