Edle, kvinnenavn, kortform av tyske navn på edel-, 'av edel ætt'. Navnedag 10. mars.