Edle Daasvand, norsk politiker (SV), utdannet lærer. Medlem av Hordaland fylkesting 1987–95; vararepresentant til Stortinget for Hordaland 1993–97. Organisasjonssekretær i sosialistisk Ungdom 1992–94. Generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 2000–04. Partisekretær i Sosialistisk Venstreparti 2005-09.