Edel, kvinnenavn, tysk kortform av navn på Edel-, sideform av Adel- 'edel ætt'. Fra 1700-tallet særlig brukt i Vestfold og Vest-Agder, vanlig i hele landet i første halvdelen av 1900-tallet, lite brukt etter 1970. Navnedag 10. mars.