Edle Hartmann, norsk forfatter, søster av E. O. Hartmann. Skrev fra 1890-årene føljetonger i Verdens Gang og Aftenposten under signaturen Sfinx; et utvalg av disse ble samlet i to bind, Vi og voreses (1899) og Hjemme og gadelangs (1900). Fif og halvfif (1902) og Blandet selskab (1903) er utvalg av hennes kåserier i Verdens Gang, illustrert av Olaf Gulbransson. Hennes skarpe, malisiøse riss og profiler av hverdagsfigurer og hverdagssituasjoner var noe nytt i norsk litteratur.