Dekapolis, (av deka- og gr. 'by'), et forbund av opprinnelig ti hellenistiske byer i den romerske provins Syria øst for elven Jordan, som av Pompeius fikk et visst selvstyre under romersk overhøyhet. Omtales i Matt 4,25, Mark 5,20 og 7,31.