Markus, mannsnavn; opprinnelig latinsk, avledet av navnet på den romerske krigsguden Mars. I kristenheten særlig kjent pga. evangelisten Markus. Brukt i Norge fra 1100-tallet. Navnedag 25. april.