Carl Christoffer Gjörwell, svensk litteraturkritiker, bibliotekmann og tidsskriftutgiver; utgav en rekke av samtidens ledende tidsskrifter med litterært, historisk, politisk og allmennkulturelt innhold. Blant hans kildeskriftsamlinger er Det svenska bibliotheket (5 bd., 1757–61), Swenske anecdoter (4 bd., 1768–69) og Swenska archivum (2 bd., 1790–93). Tidsskriftet Samlaren (1773–78) var sin tids fremste litterære organ, med bidrag av tidens ypperste diktere. Gjörwells herrnhutiske tro gjorde at han stod utenfor samtidens franskdominerte kultur, samt at han var en foregangsmann for den kommende, tyskinfluerte førromantikken.