Aslak Bolts jordebok

Aslak Bolts jordebok
Av .

Artikkelstart

Aslak Bolts jordebok er den eldste økonomiske beskrivelse av jordegods og andre eiendommer som tilhørte Nidaros erkebispedømme. Jordeboken er satt opp av erkebiskop Aslak Bolt (1428–50) en gang mellom 1432 og 1436, mest sannsynlig er den skrevet vinteren 1432–33.

Verdifull historisk kilde

Det fremgår at jordeboken er satt opp på grunnlag av et eldre, nå tapt, jordebokregister og adkomstbrev i erkestolens arkiv. Sannsynligvis har også erkebispen for anledningen latt kalle inn dokumenter fra andre kirkelige institusjoners arkiver. Under visitaser i den følgende tiden er jordeboken blitt supplert og verifisert i margen. Boken har derfor flere tilføyelser fra senere tid, både av Aslak Bolt og hans etterfølgere, særlig erkebiskop Gaute (1475–1510).

Til sammen registrerer jordeboken ca. 2600 jordebokenheter (gårder og gårdparter) fra Aslak Bolts egen tid, av dem ca. 1560 enheter fra Trøndelag. I regelen er det her oppført både gammel landskyld, den jordleien som gjaldt i første halvdel av 1300-tallet, og ny landskyld, slik den stabiliserte seg eller ble søkt stabilisert på Aslak Bolts tid. Etter pestepidemien svartedauden gikk landskylden kraftig ned, og måtte derfor stabiliseres på et nytt og lavere nivå.

Som historisk kildeskrift har Aslak Bolts jordebok stor verdi, særlig fordi det finnes så få andre middelalderdokumenter fra de landsdeler som erkestiftet omfattet. Den gir viktige opplysninger om administrative og topografiske forhold i erkestiftet i middelalderen, og dens oppgaver over gammel og ny landskyld er av uvurderlig betydning for den økonomiske historieforskning. Viktig er også jordeboken for stedsnavnforskningen ved alle de middelalderlige navneformer som er bevart gjennom den.

Utgaver

Aslak Bolts jordebok er skrevet på pergament og oppbevares i Riksarkivet. I 1852 ble den trykt, men denne utgaven inneholder mange feil. I 1881 sammenholdt Oluf Rygh den trykte utgaven med originalen. Ryghs eksemplar med hans rettelser finnes i Riksarkivet. På Riksarkivets hjemmesider finnes også jordeboken i faksimileutgave (scannet utgave av det opprinnelige dokumentet). I 1997 kom en ny utgave ved Jon Gunnar Jørgensen med parallell oversettelse til bokmål av Tor Ulset. Denne er tilgjengelig digitalt hos Nasjonalbibliotekets hjemmesider.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, 1:271-73

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg