Aslak Bolts jordebok, den eldste økonomiske beskrivelse av erkestolen i Nidaros' jordegods og andre eiendommer. Jordeboken er satt opp av erkebiskop Aslak Bolt (1428–50) en gang mellom 1432 og 1436, mest sannsynlig er den skrevet vinteren 1432–33. Det fremgår at den er satt opp på grunnlag av et eldre, nå tapt, jordebokregister og adkomstbrev i erkestolens arkiv. Sannsynligvis har også erkebispen for anledningen latt kalle inn dokumenter fra andre kirkelige institusjoners arkiver. Under visitaser i den følgende tiden er jordeboken blitt supplert og verifisert i marken. Den har derfor flere tilføyelser fra senere tid, både av Aslak Bolt og hans etterfølgere, særlig erkebiskop Gaute (1475–1510). Til sammen registrerer jordeboken ca. 2600 jordebokenheter fra Aslak Bolts egen tid, av dem ca. 1560 enheter fra Trøndelag. I regelen er det her oppført både gammel landskyld, den leien som gjaldt i første halvdel av 1300-tallet, og ny landskyld, slik den stabiliserte seg eller ble søkt stabilisert på Aslak Bolts tid.

Som historisk kildeskrift har Aslak Bolts jordebok stor verdi, særlig fordi det finnes så få andre middelalderdokumenter fra de landsdeler som erkestiftet omfattet. Den gir viktige opplysninger om administrative og topografiske forhold i erkestiftet i middelalderen, og dens oppgaver over gammel og ny landskyld er av uvurderlig betydning for den økonomiske historieforskning. Viktig er også jordeboken for stedsnavnforskningen ved alle de middelalderlige navneformer som er bevart gjennom den.

Jordeboken er skrevet på pergament og oppbevares i Riksarkivet. I 1852 ble den trykt, men denne utgaven inneholder mange feil. I 1881 sammenholdt O. Rygh den trykte utgaven med originalen. Ryghs eksemplar med hans rettelser finnes i Riksarkivet. I 1997 ny utgave ved Jon Gunnar Jørgensen med (parallell) oversettelse til bokmål av Tor Ulset.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.