Aleksandr Fridmann, russisk matematiker og meteorologiteoretiker. Han fant i 1922 av feltligningene i den generelle relativitetsteori en løsning der radius og den midlere tetthet av universet varierer med tiden, i motsetning til Einsteins statiske univers.