Univers, verden, det hele, verdensaltet; (i statistikk): populasjon, utvalg som observasjoner tas fra. Jfr. kosmologi, universet.