Aaron, mannsnavn, fra hebraisk, usikker betydning. Bror til Moses og en leder for israelittene under ørkenvandringen. Kjent i Norge siden ca. 1340. Litt brukt i Nordland på 1700- og 1800-tallet. Har tatt seg opp etter 1990. I eldre bibeloversettelser skrevet Aaron, nå Aron, som også er vanligste form i bruk. Avledede kvinnenavn er Arona, Aronia og Arondine, alle sjeldne.