Her har vi samlet artikler om forfattere som skriver på japansk. Forfatterne er plassert innen tidsperioder.