Asia kan deles i seks historiske kulturområder: Øst-Asia, Sørøst-Asia, Sentral-Asia, Sør-Asia, Nord-Asia (Sibir) og Vest-Asia. Verdensdelens historie har vært preget av brytninger mellom disse kulturene, og senere også europeiske og amerikanske impulser. For den tidligste historien, se Asias forhistorie. For å lese mer om Asias historie fra Iran og vestover, se Midtøstens historie. Hele artikkelen