Sahib, ærestittel som settes (særlig i India og Iran) etter navnet, spesielt etter europeiske navn. Hunkjønnsformen er sahiba og memsahib.