Ghorider, muslimsk dynasti i Asia på 1100- og 1200-tallet, hadde opprinnelig Ghor i det vestlige Afghanistan som sitt kjerneområde. Ghoridene kjempet og etterfulgte ghasnavidene, og var en tid den sterkeste makt i Forasia. Mens Ghiyasuddin vendte seg mot vest, erobret hans bror Muhammad Ghori store deler av India. Etter hans død 1206 gikk riket i stykker, men det la grunnen til det varige islam-herredømme i Nord-India. Under navn av Kurt-dynastiet hadde ghoridene atter en sterk maktstilling under mongolsk overhøyhet ca. 1250–1400.