Bukhariet, (av Bukhara), gammelt navn på landene øst for Kaspiske hav. Store Bukhariet var landene til og med Pamir, Lille Bukhariet var Øst-Turkestan.