Det gylne triangel, betegnelse for et landområde i Sørøst-Asia hvor en stor del av verdens illegale opium og heroin ble produsert gjennom store deler av det 20. århundre. Området omfatter vanskelig tilgjengelige fjelltrakter i Thailand, Laos og Myanmar, der disse lands grenser støter sammen. «Triangelet» er et innfløkt etnisk lappeteppe; her finnes nærmere 40 forskjellige minoriteter med mange ulike språk og kulturformer. Området har ingen klar geografisk avgrensning.

Flere minoritetsfolk har opiumdyrking som en betydelig næringsvei, i første rekke shan, wa og kokang. Foruten å være en viktig grøde, har opium fra dette området bidratt til å finansiere kriger og etniske konflikter. En stor del av opiumproduksjonen er blitt videreforedlet til heroin innen området, for så å bli smuglet ut. Området er dermed også blitt trukket inn i internasjonale konflikter, noe som stedvis har ført til nedbrytende avhengighet og ødelagt lokale tradisjoner. I Myanmars område av triangelet har etniske separatistarmeer og opiumkrigsherrer, bl.a. «Opiumkongen» Khun Sa, gjennom årtier vært i væpnet konflikt med sentralregjeringen.

Frem til 1997 var Myanmar verdens største produsent av opium (59 %); av dette kom størstedelen fra Det gylne triangel. På sin side av grensen gjennomførte Thailand i 1990-årene omfattende sivile og militære tiltak som brakte narkotikaproduksjonen ned i under én prosent. Laos' andel på 5 % av verdensproduksjonen i 1997 har siden vært synkende. Også Myanmar har satt i verk tiltak, men enkelte narkotikabosser synes å kunne fortsette som før. Mens opiumproduksjonen har minket kraftig siden tusenårsskiftet, synes en massiv produksjon og eksport av metamfetamin fra Myanmars område å ha vokst til et kanskje enda større problem.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.