Lilleasiatiske folk, fellesbetegnelse for Lilleasias før-indoeuropeiske innbyggere: karere, lykiere, lydere, kilikiere, pisidere, tyrr(h)enere med flere. I det indre Anatolia bodde moscher og tibarener, likeledes pro-chattier, som er den arkeologiske betegnelse på den førhettittiske befolkning i landet.