Hizb ut-Tahrir al-Islami, fundamentalistisk pan-islamsk bevegelse med forgreninger over store deler av verden. Stiftet i Jerusalem 1953 av Muhammad Taqiuddin al-Nabhani (1909–77), jurist og filosof. Bevegelsen arbeider for en verdensomspennende islamsk stat, et kalifat etter mønster av det islamske styret på profeten Mohammeds tid, og maner til kamp mot «verdslige» og «ikke-islamske» regimer. Hevder selv å føre kampen med fredelige midler, og benekter kontakt med andre islamske grupperinger. Hizb ut-Tahrir er omstridt og forbudt i mange land i Midtøsten og Sentral-Asia, men synes likevel å øke sin folkelige oppslutning. Antas å ha tilhengere også i Norge. Bevegelsens globale leder, Ata Abu Rushta, gjør jevnlig bruk av nettsiden www.hizb-ut-tahrir.info.