Deteksjonsgrense, i kjemisk analyse den minste mengde eller konsentrasjon av en analytt som kan påvises (kvalitativ bestemmelse) med en angitt grad av sannsynlighet. Dersom analytten ikke påvises i en prøve, kan den allikevel være til stede, men i en mengde eller konsentrasjon som er lavere enn deteksjonsgrensen til metoden. Bestemmelsesgrense eller kvantifiseringsgrense benyttes om den minste mengde eller konsentrasjon av analytt som kan kvantifiseres med en viss måleusikkerhet.