Saltsmelteoppslutning, dekomponeringsmetode som benyttes ved kjemiske analyser for å bringe det stoffet som skal analyseres (prøven) over i en form som er løselig i syre eller vann. Prøven blandes med overskudd av et egnet, finpulverisert salt (flussmiddel) i en digel. Ved oppvarming av blandingen, vanligvis til en maksimal temperatur i området 300–1000 °C, reagerer prøven med flussmiddelet slik at man får en smelte som er løselig i vann eller syre. Natriumhydroksid, natriumkarbonat og litiumborat er eksempler på vanlige flussmidler som benyttes for dekomponering. Saltsmelteoppslutningen benyttes ofte der dekomponering med syrer er vanskelig eller umulig, f.eks. for silikater, tungt løselige oksider, ferrolegeringer, kismalmer, slagger m.m. (Se dekomponering).