Gravimetri er enten å bestemme mengden av et stoff ved hjelp av veiing, eller konsentrasjonen av stoffet hvis volumet er kjent.Fellingsgravimetri går ut på å tilsette en prøve et stoff som felles ut sammen med stoffet som skal analyseres. For eksempel kan saltvann tilsettes sølvnitrat for å felle ut klorid som fast sølvklorid. Det faste stoffet filtreres fra, tørkes og veies, og ut fra mengden sølvklorid kan man regne ut hvor mye klorid som var oppløst i sjøvannet. Hele artikkelen

Ny artikkel