Gravimetri

Kjemisk analysemetode basert på veiing av analytten, dvs. den komponenten i prøven som skal bestemmes, eller en forbindelse som inneholder analytten i kjent sammensetning.Fellingsgravimetri er basert på at prøveløsningen tilsettes et kjemisk reagens som danner en tungt løselig forbindelse med analytten. Bunnfallet filtreres fra, vaskes, tørres og veies. Hele artikkelen

Ny artikkel