Kromatografi

Kromatografi er samlenavn for en stor gruppe metoder innen kjemisk analyse for å separere og analysere kjemiske forbindelser. Metodene er basert på at stoffene som skal atskilles, fordeler seg kontinuerlig mellom en stasjonær og en mobil fase. Separasjon av stoffer i en prøve skyldes forskjeller i stoffenes kjemiske og fysiske egenskaper, og gjør at de holdes mer eller mindre tilbake på stasjonærfase når prøven transporteres med mobilfasen gjennom stasjonærfasen. Hele artikkelen