Kromatografi

Kromatografi, samlenavn på en stor gruppe av separasjons- og analysemetoder basert på at stoffene som skal atskilles, fordeler seg kontinuerlig mellom en stasjonær og en mobil fase. Separasjon av stoffer i en prøve skyldes forskjeller i stoffenes kjemiske og fysiske egenskaper, og gjør at de holdes mer eller mindre tilbake på stasjonærfase når prøven transporteres med mobilfasen gjennom stasjonærfasen.Det var den russiske botanikeren Mikhail Tswett som først lanserte begrepet kromatografi og som først benyttet metoden til å separere plantepigmenter. Hele artikkelen