Kromatografi er metoder for separasjon av kjemiske stoffer mellom to faser, én fase som beveger seg (flytende eller gass) i en bestemt retning og én fase som står stille (fast eller gummiaktig).Et eksempel på kromatografi er når et ark kommet bort i noe vannsøl, vann trekker inn i papiret og tusjflekker på papiret vil bli trukket bortetter sammen med vannet og separert i ulike farger. Hele artikkelen