Kromatografi

Kromatografi er metoder for separasjon av kjemiske stoffer mellom to faser, en fase som beveger seg (flytende eller gass) i en bestemt retning og en fase som står stille (fast eller gummiaktig).Kromatografi skjer når et ark er kommet bort i noe vannsøl, vann trekker inn i papiret og tusjflekker på papiret vil bli trukket bortetter sammen med vannet og separert i ulike farger. Hele artikkelen