Kromatografi

Kromatografi er metoder for separasjon av kjemiske stoffer. Kromatografi skjer når et ark er kommet bort i noe vannsøl, vann trekker inn i papiret og tusjflekker på papiret vil bli trukket bortetter sammen med vannet og separert i ulike farger. Selv om dette oftest skjer når man søler vann med et uhell, så er det samtidig en kromatografimetode, papirkromatografi, som var mye benytta tidligere. Hele artikkelen