Blindprøve, i kjemisk analyse en prøve som gjennomgår nøyaktig samme analyseprosedyre som prøven som skal analyseres. Hensikten ved å benytte blindprøve er å hindre feil i analyseresultatene. Ideelt sett består blindprøven av et stoff av samme type som den prøven som skal analyseres, men (i utgangpunktet) uten analytt tilstede. Resultatet fra analyse av blindprøven trekkes fra resultatet for prøven for å korrigere for forurensning av prøven og eventuelle interferenser fra prøvematerialet.