Elektrokjemiske analysemetoder er analysemetoder basert på måling av en elektrisk parameter (eller bruk av elektrolyse til felling i elektrogravimetri) for å få informasjon om stoffer i løsninger. Det finnes et stort antall metoder. De grupperes etter hvilken elektrisk parameter man måler (spenning, strøm og så videre).Elektrokjemiske analysemetoder omfatter: amperometri coulometri elektrogravimetri konduktometri potensiometri voltammetri polarografi Metodene benyttes for kvantitative bestemmelser av grunnstoffer samt uorganiske og organiske forbindelser. Hele artikkelen