Byrette, gradert glassrør med en kran (hane) for nøyaktig volumbestemmelse av væsker. Byrette brukes i kjemisk analyse, spesielt i titrimetri. Den er vanligvis inndelt i 0,1 eller 0,01 ml. Se laboratorieutstyr.