Pipette, laboratorieutstyr som benyttes til utmåling og overføring av væskevolumer. Pipetter finnes i mange størrelser og utforminger samt med forskjellig grad av nøyaktighet og presisjon. Vanlige typer er fullpipette, målepipette og automatpipette, se figur. Fullpipetten benyttes for ett bestemt volum som fås ved å fylle opp til et angitt merke på pipettehalsen. Målepipettene har en gradert skala og kan brukes til å ta ut forskjellige volumer. For å fylle opp væske i disse pipettene benyttes en manuell eller motorisert pipettefyller. For manuell fylling brukes en spesiell gummiballong, peléusballong. Automatpipettene har en utskiftbar pipettespiss og finnes både med og uten justerbart volum. De fylles og tømmes ved å presse ned en knapp øverst på pipetten. Pipetter for uttak av volum mindre enn 1000 μl kalles mikropipetter.