Analytt, i kjemisk analyse, det spesiet (grunnstoff, molekyl, kjemisk forbindelse, ion, isotop osv.) i et stoff som påvises (kvalitativ bestemmelse) eller bestemmes (kvantitativ bestemmelse).