Animasjonsfilm er en fellesbetegnelse for ulike filmteknikker der filmskaperen skaper en illusjon av bevegelse gjennom å manipulere motivet ved hjelp av enkeltbildeteknikk. Tegnefilm, dataanimasjon og dukkefilm er de mest kjente typene animasjonsfilm. I dag dominerer dataanimasjon innenfor kommersiell animasjonsfilmproduksjon. I fri kunstnerisk animasjonsfilm brukes et mangfold av ulike teknikker. Hele artikkelen

Ny artikkel