Musikaler

Musikal, også stavet musical, er en musikkteaterform med teatrale røtter i opera og operette og musikalske røtter i amerikansk vaudeville og britisk music-hall, samt de amerikanske folkemusikkformene jazz, blues, negro spiritual, folksong og country music. I tillegg kommer påvirkning fra en østeuropeisk jødisk tradisjon hvor alle de opprinnelig betydelige amerikanske musikalkomponistene, med unntak av Cole Porter, har sin bakgrunn.Sjangeren særpreges av et krav om sang som ligger talestemmen nær, fjernt fra europeisk klassisk sang. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lillian Bikset

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 80 artikler: