Off-Broadway er en betegnelse for mellomstore New York-teatre. Navnet viser ikke til beliggenhet utenfor gata Broadway eller avstand til Times Square-området i New York, men til teatrets størrelse: Et Off-Broadway-teater er et profesjonelt teater med plass til mellom 100 og 499 tilskuere. Tidligere innebar betegnelsen at disse scenene var mer eksperimentelle og mindre kommersielle enn de større teatrene på Broadway. Med årene er dette skillet mer eller mindre visket ut. Samtidig er også betegnelsen Off-Off-Broadway tatt i bruk. Begrepet Off-Off-Broadway viser til teatre som har plass til færre enn 100 tilskuere, mens Broadway-teatrene ikke trenger ligge på eller ved gata Broadway, men ha plass til 500 eller flere.