Tsa-ttiné, ('folket som bor blant beverne'), athapask-talende indiansk folk som holder til ved Peace River (opprinnelig kalt Tsades, 'Beverelven') i British Columbia og Alberta, Canada. Språklig og kulturelt er «beverfolket» nært beslektet med sekani lenger vest. Selv kaller de seg dəneza, 'skikkelig folk'. Tradisjonelt levde de av jakt på bl.a. elg, caribou (reinsdyr), bison og småvilt, foruten på bever, som senere også fikk betydning i pelshandelen. I dag arbeider noen som førere for hvite storviltjegere. Andre rydder skog for veianlegg og oljeledninger. Siste tilgjengelige folketall er fra 1978, da tsa-ttiné talte 912 mennesker.