Småflaggermus (microchiroptera) er et navn som ikke lenger brukes. Det ble tidligere brukt på underordenen småflaggermus, men denne klassifisering er nå endra. Se flaggermus.