Amerikanske urfolkspråk

Den opprinnelige befolkningen på de to amerikanske kontinentene og tilliggende øyområder talte ca. 2000 forskjellige språk i perioden like før kontakten med europeerne, det vil si omtrent en tredel av verdens språk. Man mener å ha påvist at 200 språk ble talt i det området som i dag utgjør Canada og USA, mens 350 språk hørte hjemme i Mesoamerika og Mellom-Amerika og 1450 språk i Sør-Amerika. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Amerikanske urfolkspråk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 1 kategorier:

  1. Inuitspråk

Inneholder 32 artikler: