Amerikanske urfolkspråk

Amerikanske urfolkspråk er dei tradisjonelle språka til dei amerikanske urfolka, det vil seie etterkomarane av dei som budde i Amerika før den europeiske koloniseringa og invasjonen etter Columbus. Det er om lag 1000 amerikanske urfolkspråk. . Hele artikkelen