Amerikanske urfolkspråk er dei tradisjonelle språka til dei amerikanske urfolka, det vil seie etterkomarane av dei som budde i Amerika før den europeiske koloniseringa og invasjonen etter Kristoffer Columbus. Ein kjenner til nærmare 1000 amerikanske urfolkspråk, medrekna utdøydde. Det har ikke vore mogeleg å bevise slektskap mellom alle desse språka, og etter vanleg oppfatning må dei delast i ikkje mindre enn 180 familiar. Hele artikkelen