Amerikanske urfolkspråk

Amerikanske urfolkspråk er språk brukt av den amerikanske urbefolkningen. Den opprinnelige befolkningen på de to amerikanske kontinentene og tilliggende øyområder talte ca. 2000 forskjellige språk i perioden like før kontakten med europeerne, det vil si omtrent en tredel av verdens språk. Man mener å ha påvist at 200 språk ble talt i det området som i dag utgjør Canada og USA, mens 350 språk hørte hjemme i Mesoamerika og Mellom-Amerika og 1450 språk i Sør-Amerika. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Amerikanske urfolkspråk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt