Tzotzil, maya-språk som tilhører den tzeltaloide underfamilie, i likhet med tzeltal og tojolabal; tales av anslagsvis 250 000 mennesker i Chiapas-høylandet i Mexico. De lever i lokalsamfunn, municipios (kommuner), som fremtrer som «stammer» eller små nasjoner. Tidligere drev befolkningen svedjebruk, men noen gikk tidlig over til intensivt terrassejordbruk der eiendomsforholdene gjorde dette mulig. En del grupper var i tillegg kjent for spesialiteter som f.eks. møbeltilvirkning og muldyrtransport. I dag er yrkeslivet atskillig mer differensiert, men det finnes fremdeles en tendens til at enkelte grupper har sin spesialitet. De senere årene har det vært mye politisk uro i området, med voldshandlinger som har krevd mange menneskeliv.