Eskaleut, sammentrekning av eskimoisk og aleutisk, alternativt navn på språkfamilien eskimoisk-aleutisk.