Inuitspråk

Inuittane snakkar inuittiske språk, som i lag med yupik i Alaska og Sibir utgjer den eskimoiske greina av den eskimoisk-aleutiske språkfamilien. Ein reknar med fire inuittiske språk: inupiak i det nordlege Alaska inuvialuktun i det nordvestlege Canada inuktitut i det nordaustlege Canada kalaallisut eller grønlandsk på Grønland Dei fire inuittiske språka utgjer eit dialektkontinuum – det vil seie at folk som snakkar grannedialektar, som regel forstår kvarandre, medan folk som snakkar dialektar lenger frå kvarandre, ikkje alltid forstår kvarandre. Hele artikkelen

Ny artikkel