Inuittisk er eit språk i den eskimoiske greina av den eskimoisk-aleutiske språkfamilien. Det blir snakka av inuittar i Alaska, Canada og på Grønland. Inuittisk blir tala av kring 100 000 menneske over eit område som strekkjer seg over 6500 kilometer frå Beringsundet mellom Sibir og Alaska i vest til Danmarkssundet mellom Grønland og Island i aust. Hele artikkelen

Ny artikkel