Josef Jakob Jungmann, tsjekkisk språkforsker. Med sin store tsjekkisk-tyske ordbok (5 bd., 1835–39) og sin tsjekkiske litteratur- og språkhistorie (1825) gjorde han et banebrytende arbeid for det nyere tsjekkiske litteraturspråk. Han var en utrettelig forfatter, lærer og organisator som satte sitt preg på sin samtids tsjekkiske åndsliv. Hans lærebok i tsjekkisk stilistikk med en fyldig antologi av tekster, Ordkunst (1820, rev. utg. 1845), ble grunnleggende for all senere opplæring. Jungmann fremmet systematisk utgivelsen av tsjekkiske lærebøker i de forskjelligste vitenskapelige og praktiske fag og av et populærvitenskapelig tidsskrift, og fastla ettertidens tsjekkiske vitenskapelige terminologi.